Certificates Випробування балок Випробування ферм
 • Українська
 • Deutsch
 • English

Балка з хвилеподібною стінкою (БХС)

Відповідає вимогам Єврокодів

 • м.Дніпро, Україна

  пр.Слобожанський 29/б

 • Телефон

  +380(50) 320-50-56

 • E-mail

  grinmann2000@gmail.com

Меню

КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Згідно з даними, що наводяться та містяться в дослідженнях провідних експертів, на ринках БМЗ та будівельних металоконструкцій, як правило, п’ять – десять великих компаній, які займають значну частку ринку, та велику кількість дрібних компаній.

Ця тенденція спостерігається як на світовому ринку, так і на регіональних ринках, наприклад:

Світовий ринок:

Ринок Саудівської Аравії:

Ринок Індії:

Інші відомі постачальники:

Аналітики TechNavio у своєму дослідженні (GLOBAL PREFABRICATED CONSTRUCTION MARKET 2016-2020), сформульовані основні принципи конкурентної стратегії на ринках будівництва БМЗ та будівельних металоконструкцій:

У міру зростання зеленої практики в галузі будівництва ринок готових конструкцій має позитивний прогноз на найближчі роки.

Зростання будівельного ринку по всьому світу привело деякі будівельні компанії до того, щоб зосередитися на скороченні їхнього рівня споживання енергії.

Багато будівельних компаній також планують домогтися зелених будівельних сертифікатів, таких як BREEAM та LEED, для своїх проектів. Ці сертифікати включають мінімізацію викидів та споживання енергії протягом усього життєвого циклу проекту будівництва. Крім того, для зниження рівнів викидів ці компанії використовують ММС (metal matrix composite – композиційний матеріал, зміцнений металом), такі як збірні конструкції, які мають мінімальний вплив на навколишнє середовище. При цьому, збірні конструкції також допомагає компаніям в управлінні відходами, так як це зводить до мінімуму втрати будівельного матеріалу в процесі будівництва

Все більш широке використання готових конструкцій у розумних містах є однією з останніх тенденцій спонукаючої перспективи зростання цього ринку. Розумні міста забезпечують стійкість довкілля й у стають дедалі популярнішими у багатьох розвинених країн. Будинки в таких містах використовують різні технології підвищення енергоефективності всієї системи. Крім того, ці технології з’єднують будівлі один з одним у сітки за допомогою пристроїв та мереж на базі ІКТ (Information and Communications Technology). Збірно-розбірні конструкції широко використовується для розвитку розумних міст у всьому світі, оскільки це допомагає в управлінні відходами та досягненні енергоефективності.

Незважаючи на панування ключових постачальників, існує велика кількість дрібних вітчизняних виробників на ринку, які пропонують готові складові будівлі. Ці постачальники надають доступні за ціною рішення для малих та середніх підприємств та невеликих будівельних компаній та розробників, які зайняті переважно у невеликих проектах житлової забудови.

На думку експертів, тенденція збережеться найближчими роками: світовий ринок швидкобудівельних будівель (БМЗ) буде розвиватися у векторі максимальної економії. Тому всі пріоритети попиту перейдуть до «представників» матеріалозберігаючих технологій – високих профнастилів, гнутих профілів, BWW-балок, легких арочних конструкцій та ін. Це логічно, адже ключова перевага такої продукції не тільки в економії металу, а й ресурсів, витрат на транспортування та монтаж, а звідси – досягнення мінімізації термінів будівництва.

Щодо розвитку ринку швидкобудівельних будівель експерти сходяться на думці, що одним із ключових факторів подолання рецесії економіки є державні програми та інфраструктурні проекти, що підтверджує багаторічний світовий досвід. Саме з державної програми розвитку економіки в депресійні роки у багатьох країнах розпочиналося реальне подолання кризи. Повернути будівельну галузь до життя може збільшення обсягів державних замовлень на інфраструктурне будівництво проектів з розвитку енергетики, спортивних об’єктів, а також реконструкції об’єктів соціальної сфери: шкіл, лікарень тощо.

З наведеного вище можна дійти невтішного висновку, про основні тенденції конкурентного середовища:
– конкурентне середовище чітко фрагментоване і всі гравці ринку мають свою певну нішу;
– провідні гравці ринку постійно підвищують свою конкурентоспроможність шляхом впровадження нових, у тому числі «зелених» технологій, спрямованих на зниження матеріаломісткості, енергоємності та впливу на навколишнє середовище;
– основною рушійною силою на ринку будуть державні програми та інфраструктурні проекти.

У цьому, однією з основних чинників закріплення над ринком є ​​істотне зниження металлоемкости. Так як це дозволяє досягти практично всіх зазначених вище вимог, а саме зниження:
– матеріаломісткості;
– енергоємності;
– Термінів виготовлення;
– витрат на транспортування та монтаж;
– впливу на довкілля (викиди та відходи виробництва).

Аналізуючи офіційні дані провідних компаній на ринку, ми бачимо (http://www.zamilsteel.com), що металомісткість збірних конструкцій коливається в діапазоні від 56 кг/кв.м. до 250 кг/кв.м., у своїй середня металлоемкость становить приблизно 155 кг/кв.м.
Така ж картина і в інших виробників на ринку, тому що всі вони використовують схожі технології та традиційні елементи для збирання металоконструкцій (швеллер, двотавр, куточок тощо)
Пропонована в Проекті Технологія є революційним проривом на ринку, оскільки застосування BWW-балки дозволяє отримати металомісткість не більше 18,6 кг/кв.м., що в 3 (три) рази менше ніж найменший показник металомісткості у Zamil Steel.

Як ми писали раніше, запропонована технологія практично безвідходна, а незначні металеві відходи легко утилізуються шляхом відправки на металургійні підприємства для вторинної переробки.
Пропонована технологія не впливає на навколишнє середовище, в технологічному процесі не використовуються агресивні та/або шкідливі речовини та реагенти, немає стоків води у відкриті водні джерела, немає викидів шкідливих речовин в атмосферу, немає електромагнітних або інших випромінювань.

У запропонованій Технології безпечні умови праці та немає шкідливих факторів, що впливають на здоров’я людини.
Крім того, за рахунок значного зниження металоємності готової продукції порівняно з традиційними технологіями виготовлення металоконструкцій, застосування даної технології дозволяє значно знизити викид в атмосферу СО2.
Як відомо, при виробництві 1 тонни сталі в атмосферу викидається близько 2 тонн СО2.

Застосування BWW-балки, що виготовляється за даною технологією, дозволяє в середньому знизити металоємність готових конструкцій на 40% порівняно з конструкціями, виготовленими із застосуванням традиційних елементів.
Таким чином, застосування BWW-балки дозволяє отримати значне зниження викидів СО2 в атмосферу, що становить (1 х 40% х 2 тонни) 0,8 тонн на кожну тонну металоконструкцій, виготовлених із застосуванням BWW-балки.

Як ілюстрацію хочеться відзначити, що балка BWW-21, виготовлена ​​за Технологією, довжиною – 6 (шість) метрів, важить лише 53,4 кг (п’ятдесят три кілограми чотириста грам). Тобто її можуть вільно підняти двоє (а в окремих випадках одна) людина.

У цьому випадку виграють усі:
– держава (замовник) отримує – зниження вартості проекту, зменшення бюджетного фінансування, скорочення термінів будівництва об’єктів, зменшення впливу на навколишнє середовище (викиди та відходи), створення нових робочих місць, на які переважно залучатимуться місцеві жителі;
– підрядник отримує – великий договір, прибуток, скорочення витрат, нові технології;
– виробник (виробничий комплекс) – отримує довготривале та стабільне завантаження.

Сфера застосування Технологія BWW може бути значно розширена за рахунок залучення приватного сектора та дрібних клієнтів.

Маркетингова стратегія роботи із приватним сектором.
В основу запропонованої маркетингової стратегії покладено такі основні принципи:

Централізація;
Інтеграція;
Типізація

Централізація – здійснюється шляхом створення єдиного виробничо-технологічного центру (ПТЦ) на території (під територією, як правило, розуміють територію однієї конкретної країни), організатором якої є фізична або юридична особа – покупець обладнання (лінії з виробництва BWW балки), якому на на підставі Ліцензійного договору буде видано ліцензію на право використання ноу-хау (Технології з виробництва BWW балки).
Власник Обладнання та Ліцензії на використання ноу-хау через ПТЦ:
– здійснює та контролює виробництво BWW балки;
– здійснювати захист авторських прав Ліцензіара на Території, у тому числі щодо оплати роялті за використання ноу-хау;
– забезпечувати режим конфіденційності щодо Обладнання та Технології;
– здійснювати добір та акредитацію Регіональних агентів (представників), а також здійснювати контроль та управління діяльністю Регіональних агентів (представників) шляхом укладання відповідних Агентських договорів.

Інтеграція – здійснюється шляхом впровадження Технології у всі сегменти будівельної індустрії на Території через мережу Регіональних представництв з метою охоплення максимальної кількості споживачів та створення нової індустрії швидкомонтованих будівель, орієнтованої на застосування BWW балки, яка має стати домінуючою на Території.
Акредитовані регіональні агенти (представники):
– створюють регіональну мережу. Під регіоном, як правило, розуміється територія конкретної адміністративної одиниці (округ, штат, департамент тощо), яка розташована в межах Території;
– здійснює всі необхідні дії та процедури, спрямовані на популяризацію та впровадження Технології у Регіоні, а саме: проводить зустрічі з потенційними споживачами, а також з архітектурними та проектними організаціями, роз’яснюючи особливості Технології та її конкурентні переваги; проводить активну рекламну компанію; і т.д.;
– створює центри (точки) з прийому замовлень від споживачів, у яких роблять попередній розрахунок вартості замовлення (під замовлення розуміється швидкомонтована будівля на металевому каркасі, виготовленому із застосуванням BWW балки);
– проводить переговори з потенційними споживачами та формує портфель замовлень;
– сприяє укладання договорів між споживачем і ПТЦ;

Типізація – здійснюється шляхом відбору та/або розробки типових конструкцій у будівництві швидкомонтованих будівель та зведення всього різноманіття будівельних конструкцій та елементів до невеликої кількості типів (типових елементів, конструкцій, готових архітектурно-конструкторських рішень), які у різних комбінаціях, можуть задовольнити потреби масового споживача , із забезпеченням, всіх споживчих, технічних, санітарних та екологічних норм.

× How can I help you?